Oplysninger om ministeriet, dets organisation og ressortområder - Ministerens kalender og taler - Nyheder og pressemeddelelser - Kort over stifter, provstier og sogne - Godkendte pige- og drengenavne - Navnestatistik - Blanketter - Oversigt over andre trossamfund - Lovforslag og gældende retsregler - Liste over kirkeministre siden 1916. 

Udgiver: Kirkeministeriet

Oplysninger om alle sogne i folkekirken

Udgiver: Kirkeministeriet

Oplysninger om alle provstier i folkekirken

Udgiver: Kirkeministeriet

Oplysninger om Helsingør Stift - stiftsøvrigheden - kort over provstierne.

Udgiver: Helsingør Stift

Udgiver: Landsforeningen af menighedsrådsmedlemmer 

Biblen online.

Udgiver: Det Danske Bibelselskab.

Ny dansk salmebog.

Udgiver: Det Kgl. Vajsenhus' Forlag

Et journalistisk program hvor kirke- og trosspørgsmål sættes til debat, både kritisk og spejlende.

Form og indhold: Folk og Kirke programmerne er et samtaleforum for folk med væsentlige og forskellige holdninger til kirke, tro og samfund. Programmerne skal på den måde både være debatskabende og debatafspejlende. Folk- og Kirke programmerne orienterer således om udvikling og nyt fra kirkens og troens verden, både her i landet og i udlandet. Og der belyses særlige emner vedrørende kirkelige forhold, - teologi og tro. Men også samfundsrelaterede emner, der ligger i spændingsfeltet mellem folk og kirke, tages op.

Udgiver: DR P1  

En fælles hjemmeside for alle stifter om den danske folkekirke.

Udgiver: Alle danske stifter og Grønlands Stift

Kalender

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

5. okt 15:00
19:00
5. okt 15:00 -
19:00

Formandsmøde

Sted oplyses senere.

12. nov 19:30
22:00
12. nov 19:30 -
22:00

Provstiudvalgsmøde

1. dec 15:00
19:00
1. dec 15:00 -
19:00

Møde om byggesager

Der er kommet et byggesagssystem (Skabelon) for indsendelse af byggesager og …

10. dec 19:00
21:00
10. dec 19:00 -
21:00

Nytårsgudstjeneste for menighedsråd i Hillerød Provsti

Vi siger velkommen til et nyt år og til nye menighedsrådsmedlemmer ved en …

5. jan 19:00
21:00
5. jan 19:00 -
21:00

Kasserermøde

Møde for alle kasserere og regnskabsførere i Hillerød Provsti.

28. jan 19:00
21:00
28. jan 19:00 -
21:00

Møde med kontaktpersoner

Hillerød Provsti mødes med alle kontaktpersoner i provstiet.

4. feb 19:00
21:00
4. feb 19:00 -
21:00

Formandsmøde

16. mar 19:00
21:00
16. mar 19:00 -
21:00