Oplysninger om ministeriet, dets organisation og ressortområder - Ministerens kalender og taler - Nyheder og pressemeddelelser - Kort over stifter, provstier og sogne - Godkendte pige- og drengenavne - Navnestatistik - Blanketter - Oversigt over andre trossamfund - Lovforslag og gældende retsregler - Liste over kirkeministre siden 1916. 

Udgiver: Kirkeministeriet

Oplysninger om alle sogne i folkekirken

Udgiver: Kirkeministeriet

Oplysninger om alle provstier i folkekirken

Udgiver: Kirkeministeriet

Oplysninger om Helsingør Stift - stiftsøvrigheden - kort over provstierne.

Udgiver: Helsingør Stift

Udgiver: Landsforeningen af menighedsrådsmedlemmer 

Biblen online.

Udgiver: Det Danske Bibelselskab.

Ny dansk salmebog.

Udgiver: Det Kgl. Vajsenhus' Forlag

Et journalistisk program hvor kirke- og trosspørgsmål sættes til debat, både kritisk og spejlende.

Form og indhold: Folk og Kirke programmerne er et samtaleforum for folk med væsentlige og forskellige holdninger til kirke, tro og samfund. Programmerne skal på den måde både være debatskabende og debatafspejlende. Folk- og Kirke programmerne orienterer således om udvikling og nyt fra kirkens og troens verden, både her i landet og i udlandet. Og der belyses særlige emner vedrørende kirkelige forhold, - teologi og tro. Men også samfundsrelaterede emner, der ligger i spændingsfeltet mellem folk og kirke, tages op.

Udgiver: DR P1  

En fælles hjemmeside for alle stifter om den danske folkekirke.

Udgiver: Alle danske stifter og Grønlands Stift

Kalender

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

7. dec 15:00
20:00
7. dec 15:00 -
20:00