Samarbejde mellem sogne om løsning af organistopgaven

I 2009 kom der nye overenskomster til i Folkekirken. Nu skulle kirkefunktionærer arbejde 5 dage om ugen i stedet for 6. En løs fridag blev indført og ligeledes krav om, at den ansatte skulle kende sin arbejdstid og rådighedstid en måned frem.

Denne beslutning betød enten en ringere service for folkekirkemedlemmer eller en stigning af udgifter til vikarer.

I Hillerød provsti, Hillerød kommune, besluttede 11 sogne (9 menighedsråd) at løse denne opgave ved at etablere et samarbejde om "geografisk fleksibilitet for organister". Der arbejdes i to team, hvor team 1 består af 6 organister og team 2 af 2 organister. Ordningen koordineres af personalekonsulenten og Det Fælles Kirkekontor.

I Allerød kommune er der ligeledes indgået samarbejde mellem organister. Dette samarbejde koordineres af en kontaktperson fra et af menighedsrådene.

Kalender

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

5. okt 15:00
19:00
5. okt 15:00 -
19:00

Formandsmøde

Sted oplyses senere.

12. nov 19:30
22:00
12. nov 19:30 -
22:00

Provstiudvalgsmøde

1. dec 15:00
19:00
1. dec 15:00 -
19:00

Møde om byggesager

Der er kommet et byggesagssystem (Skabelon) for indsendelse af byggesager og …

10. dec 19:00
21:00
10. dec 19:00 -
21:00

Nytårsgudstjeneste for menighedsråd i Hillerød Provsti

Vi siger velkommen til et nyt år og til nye menighedsrådsmedlemmer ved en …

5. jan 19:00
21:00
5. jan 19:00 -
21:00

Kasserermøde

Møde for alle kasserere og regnskabsførere i Hillerød Provsti.

28. jan 19:00
21:00
28. jan 19:00 -
21:00

Møde med kontaktpersoner

Hillerød Provsti mødes med alle kontaktpersoner i provstiet.

4. feb 19:00
21:00
4. feb 19:00 -
21:00

Formandsmøde

16. mar 19:00
21:00
16. mar 19:00 -
21:00