Samarbejde mellem sogne om løsning af organistopgaven

I 2009 kom der nye overenskomster til i Folkekirken. Nu skulle kirkefunktionærer arbejde 5 dage om ugen i stedet for 6. En løs fridag blev indført og ligeledes krav om, at den ansatte skulle kende sin arbejdstid og rådighedstid en måned frem.

Denne beslutning betød enten en ringere service for folkekirkemedlemmer eller en stigning af udgifter til vikarer.

I Hillerød provsti, Hillerød kommune, besluttede 11 sogne (9 menighedsråd) at løse denne opgave ved at etablere et samarbejde om "geografisk fleksibilitet for organister". Der arbejdes i to team, hvor team 1 består af 6 organister og team 2 af 2 organister. Ordningen koordineres af personalekonsulenten og Det Fælles Kirkekontor.

I Allerød kommune er der ligeledes indgået samarbejde mellem organister. Dette samarbejde koordineres af en kontaktperson fra et af menighedsrådene.

Kalender

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

7. dec 15:00
20:00
7. dec 15:00 -
20:00