Det Fælles Kirkekontor

En række menighedsråd i Hillerød Provsti er gået sammen om at etablere fælles kirkekontor i Provstiet.  Ialt 15 sogne deltager i samarbejdet.

Kendetegnende for samarbejdsprojektet :

Med det fælles kirkekontor, vil vi gerne sætte en høj standard i opgaveudførslen, samtidig med at der
sker vidensdeling og faglig sparring blandt ansatte. Ved at samle opgaveløsningen får vi samtidig
fleksible løsninger for menighedsrådene med fokus på høj kvalitet.

Kontoret er placeret i lejede lokaler på: Frederiksværksgade 39B 3400 Hillerød og kan kontaktes på tlf. 7023 0393 eller mail hpfk@km.dk

Kirkekontoret ledes af teamleder Vibeke Hastrup.

 

 

 

Kalender

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

7. dec 15:00
20:00
7. dec 15:00 -
20:00