Det Fælles Kirkekontor

En række menighedsråd i Hillerød Provsti er gået sammen om at etablere fælles kirkekontor i Provstiet.  Ialt 15 sogne deltager i samarbejdet.

Kendetegnende for samarbejdsprojektet :

Med det fælles kirkekontor, vil vi gerne sætte en høj standard i opgaveudførslen, samtidig med at der
sker vidensdeling og faglig sparring blandt ansatte. Ved at samle opgaveløsningen får vi samtidig
fleksible løsninger for menighedsrådene med fokus på høj kvalitet.

Kontoret er placeret i lejede lokaler på: Frederiksværksgade 39B 3400 Hillerød og kan kontaktes på tlf. 7023 0393 eller mail hpfk@km.dk

Kirkekontoret ledes af teamleder Vibeke Hastrup.

 

 

 

Kalender

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

5. okt 15:00
19:00
5. okt 15:00 -
19:00

Formandsmøde

Sted oplyses senere.

12. nov 19:30
22:00
12. nov 19:30 -
22:00

Provstiudvalgsmøde

1. dec 15:00
19:00
1. dec 15:00 -
19:00

Møde om byggesager

Der er kommet et byggesagssystem (Skabelon) for indsendelse af byggesager og …

10. dec 19:00
21:00
10. dec 19:00 -
21:00

Nytårsgudstjeneste for menighedsråd i Hillerød Provsti

Vi siger velkommen til et nyt år og til nye menighedsrådsmedlemmer ved en …

5. jan 19:00
21:00
5. jan 19:00 -
21:00

Kasserermøde

Møde for alle kasserere og regnskabsførere i Hillerød Provsti.

28. jan 19:00
21:00
28. jan 19:00 -
21:00

Møde med kontaktpersoner

Hillerød Provsti mødes med alle kontaktpersoner i provstiet.

4. feb 19:00
21:00
4. feb 19:00 -
21:00

Formandsmøde

16. mar 19:00
21:00
16. mar 19:00 -
21:00