Det Fælles Kirkekontor

En række menighedsråd i Hillerød Provsti er gået sammen om at etablere fælles kirkekontor i Provstiet.  Ialt 15 sogne deltager i samarbejdet.

Kendetegnende for samarbejdsprojektet :

Med det fælles kirkekontor, vil vi gerne sætte en høj standard i opgaveudførslen, samtidig med at der
sker vidensdeling og faglig sparring blandt ansatte. Ved at samle opgaveløsningen får vi samtidig
fleksible løsninger for menighedsrådene med fokus på høj kvalitet.

Kontoret er placeret i lejede lokaler på: Frederiksværksgade 39B 3400 Hillerød og kan kontaktes på tlf. 7023 0393 eller mail hpfk@km.dk

Kirkekontoret ledes af teamleder Vibeke Hastrup.

 

 

 

Kalender

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

27. aug 15:00
19:00
27. aug 15:00 -
19:00

Budgetsamråd Allerød kommune

10. sep 19:00
21:00
10. sep 19:00 -
21:00

Budgetsamråd Hillerød kommune

12. sep 19:00
21:30
12. sep 19:00 -
21:30

Provstiudvalgsmøde

8. okt 15:00
19:00
8. okt 15:00 -
19:00

Formandsmøde

8. okt 19:30
22:00
8. okt 19:30 -
22:00

Provstiudvalgsmøde

19. nov 15:00
19:00
19. nov 15:00 -
19:00