Samarbejdsprojekter

Hillerød Provstiudvalg har i en årrække arbejdet på at udvikle muligheder for samarbejde på tværs af sognene på oplagte områder såsom undervisning, økonomi, administration og personaleledelse.

På denne side kan man læse om samarbejdsprojekterne og se vedtægter, samarbejdsaftaler samt projektbeskrivelser.

I Hillerød provsti er samarbejde et nøgleord. Vi udvikler hele tiden relationerne mellem sogne, menighedsrådsmedlemmer, præster og ansatte.

Vi har en årlig kirkehøjskole, der arrangeres kunstforedrag og der holdes erfaringsudvekslingsmøder mellem formænd - kontaktpersoner - aktivitetsudvalgsformænd og nu også kirkeværger.

Projekt "Kirkecare" har udspring i Hillerød og spredes nu rundt omkring i landet.

Under hver fane er samarbejdsprojekterne beskrevet, og alle vedtægter m.v. er samlet sidst.

Kalender

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

7. dec 15:00
20:00
7. dec 15:00 -
20:00