Provst Jørgen Christensen

Provst Jørgen Christensen

Provsten er en tilsynsmyndighed med provstiets præster og er sammen med provstiudvalget tilsynsmyndighed med menighedsrådene. Tilsyn kan her bedst forstås som en myndighed, der skal vejlede og rådgive og se til, at menighedsrådenes beslutninger og forvaltning er i overensstemmelse med gældende lovgivning. På samme måde skal provsten vejlede og rådgive sine kolleger, præsterne og se til, at de i deres forkyndelse og forvaltning af præsteembederne følger kirkens bekendelse og gældende lovgivning.

Provst Jørgen Christensen.
Hillerødsholmsalle 5
3400 Hillerød
Telefon 4824 9060

Træffes på provstikontoret på Frederiksværksgade 39B efter aftale.
Onsdag fridag

E- Mail: jfc@km.dk eller hilleroed.provsti@km.dk

Du kan sende sikker mail til Jørgen Christensen via dette link

 

 

Kalender

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

12. okt 15:00
20:00
12. okt 15:00 -
20:00

Provstiudvalgsmøde

7. dec 15:00
20:00
7. dec 15:00 -
20:00