Om provstiet

Hillerød provsti blev dannet den 1. april 1973 og omfatter præster, sogne og kirker i Allerød og Hillerød kommuner.

Provstiet blev dannet efter kommunalreformen i 1970, der ændrede kommunestrukturen. Af praktiske årsager ændredes de gamle provstier, der fulgte de gamle herredsgrænser, til en række nye provstier, der følger kommunegrænserne. Ved kommunalreformen i 2007 ændredes på provstiets grænser : sogne i Farum kommune udgik af provstiet og ind kom sogne i den tidl. Skævinge kommune, nu under Hillerød kommune.

 

 

Kalender

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

7. dec 15:00
20:00
7. dec 15:00 -
20:00