Aflysning af afstemning: Valg til Provstiudvalg i Hillerød Provsti og valg til Stiftsrådet i Helsingør Stift

27.08.2021

På orienteringsmødet den 19.8.2021 i Engholm Kirke blev følgende kandidater opstillet:

Til Provstiudvalget som læge medlemmer:

Ole Neerup (tidligere Hillerød menighedsråd)

Anette Sonne Puggaard (tidligere Grønnevang menighedsråd)

John Hansen (Formand Nørre Herlev menighedsråd)

Jens Præstholm (Kirkeværge og medlem af Engholm menighedsråd)

som præsterepræsentant:

Annemarie Lund sognepræst Præstevang Kirke.

 

Som menighedernes repræsentant i Stiftsrådet Helsingør blev Annette Dragsdahl (Præstevang menighedsråd) opstillet.

 

Som valgbestyrelsen blev følgende valgt:

Kirsten Aunstrup (Formand) Nødebo-Gadevang menighedsråd

Nina Jokumsen Præstevang menighedsråd

Jørgen Christensen provst Hillerød provsti.

 

Der er ikke indleveret yderligere kandidatlister inden den 13.9.2021 kl. 16.00, hvorfor ovenstående er valgt.

Valget er gældende fra 1. november 2021.

Således bekendtgjort.

Kirsten Aunstrup Egebakken 10 Nødebo 3480 Fredensborg

Formand for valgbestyrelsen

Link til referat fra orienteringsmødet

Del dette:

Kalender

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

7. dec 15:00
20:00
7. dec 15:00 -
20:00